ก ลั บ ห น้ า แ ร ก | ติ ด ต่ อ แ ม่ ค้ า | เ กี่ ย ว กั บ เ ร า | ก า ร สั่ ง ซื้ อ แ ล ะ จั ด ส่ ง | ก ติ ก า พ รี อ อ เ ด อ ร์      
         ตั้งเป็นหน้าแรก    แจ้งการชำระเงิน         
   [--พร้อมส่ง--] เ สื้ อ ผ้ า ค น ท้ อ ง
เสื้อคลุมท้อง
เสื้อเปิดให้นม
ชุดคลุมท้อง
ชุดเปิดให้นม
ชุดเสื้อ-กางเกงคลุมท้อง
กางเกงคลุมท้อง
กระโปรงคลุมท้อง
เอี๊ยมกระโปรง/เอี๊ยมกางเกง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SALE ลดราคา / ไม่มีตำหนิ / มีตำหนิ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Out of Stock สินค้าหมด
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   [ - - สิ น ค้ า P r e - O r d e r - - ]
Pre-Order เสื้อคลุมท้อง
Pre-Order เสื้อเปิดให้นม
Pre-Order ชุดคลุมท้อง
Pre-Order ชุดเปิดให้นม
Pre-Order ชุดเสื้อ-กางเกงคลุมท้อง
Pre-Order กางเกงคลุมท้อง
Pre-Order เอี๊ยมคลุมท้อง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   [--พร้อมส่ง--] อาหารเจเพื่อสุขภาพ
น้ำพริกเจ / ผักดอง / เต้าหู้ยี้
อาหารเจพร้อมรับประทาน
ของว่าง-ทานเล่น
อาหารเจกึ่งสำเร็จรูป
วัตถุดิบทำอาหารเจ
เครื่องปรุงรสอาหารเจ
เครื่องดื่มธัญญาหาร / กาแฟเจ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ของสดเจ - อุณหภูมิปกติ
ของสดเจ - แช่เย็น
ของสดเจ - แช่แข็ง
   [--พร้อมส่ง--] สินค้าสำหรับทุกคน


Find Me on Facebook
BBL
KBANK
BOA
KTB
SCB
Jaycho Martบริการรับสั่งซื้อสินค้าจากประเทศจีน

1.  ดูสินค้าได้ที่หมวด Pre-Order
2.  สั่งขั้นต่ำเพียง 1 ชิ้นเท่านั้น
3.  สั่งซื้อได้ทุกวันไม่มีวันปิดรอบ / รอสินค้า 14-25 วัน
4.  ราคาสินค้าเป็นราคาเน็ต + ส่งฟรีในไทย


สามารถทำรายการสั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ หรือแจ้งสั่งซื้อผ่านไลน์ motherintrend ได้เลยค่ะเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า Pre-Order

1.  ทางร้านเป็นตัวกลางในการสั่งซื้อสินค้าเท่านั้นไม่ใช่เป็นผู้ผลิตสินค้าแต่อย่างใด
     ดังนั้น ทางร้านจึงไม่สามารถรับประกันได้ว่าสินค้าที่ได้รับจริง จะเหมือนหรือต่างจากในรูปอย่างไร
     จึงขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยน-คืนสินค้าทุกกรณี
2.  ประมาณการพร้อมส่ง 14-25 วันหลังแจ้งโอน
     กรุณางดตามสินค้าก่อนถึงวันประมาณการพร้อมส่งที่ทางร้านแจ้งไว้ตอนยืนยันการสั่งซื้อค่ะ
3.  ราคาสินค้าอาจเปลี่ยนแปลงจากที่ลงหน้าเว็บ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเรทเงินในช่วงนั้น หรือ
     ทางร้านค้าที่ต่างประเทศปรับราคาขึ้นหรือลง ทางร้านจะแจ้งราคา ณ ปัจจุบันให้ลูกค้าทราบ
     ทั้งนี้ทั้งนั้นการโอนค่าสินค้าขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ ทางร้านไม่บังคับค่ะ
4.  กรณีที่สั่งสินค้าแล้ว "สินค้าหมด" - - ทางร้านจะคำนวณยอดและโอนเงินคืน โดยหักค่าธรรมเนียมโอนตามจริง
5.  สินค้าพรีออเดอร์ จัดส่งแยกกับสินค้าพร้อมส่งทุกกรณีนะคะ
6.  หากรับเงื่อนไขตามแจ้งได้ ... ทางร้านขอให้สนุกกับการพรีออเดอร์ได้เลยค่ะ


 

Copyright 2017 By MOTHERINTREND. All Right Reserved.  You are visitor no. 12,049,696  ออนไลน์ : 2
E-commerce Solutions by BangkokDomain.com   ®